MEDYCYNA PRACY

Medycyna pracy – specjalność lekarska, której przedmiotem jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniami profilaktycznymi pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), prowadzeniem poradni zakładowej dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi, przeprowadzeniem badań uczniów i badań kierowców.

Na terenie naszej placówki znajduje się pracownia diagnostyki laboratoryjnej - punkt pobrań, gdzie można przeprowadzić badania zalecone przez lekarzy specjalistów

Od momentu powstania EUROMEDU świadczymy usługi w ramach specjalizacji z medycyny pracy dla: pracodawców, pracowników, uczniów przygotowujących się do nauki zawodu, studentów, kierowców oraz indywidualnych odbiorców.


    Są to następujące badania:
  • badania wstępne
  • badania okresowe
  • badania kontrolne ( po przebytej chorobie trwającej min 30 dni)
  • badania okresowe celowane- na wniosek pracodawcy.

Lekarz medycyny pracy współpracuje z zatrudnianymi przez naszą Klinikę specjalistami laryngologii, okulistyki, neurologii. Dzięki temu możemy się pochwalić wysoką  wykrywalnością chorób w początkowej fazie rozwoju, czym nie tylko wspieramy lekarzy rodzinnych, ale też pacjentów.