LOGOPEDIA

Oferujemy pomoc z zakresu:

  • Diagnozy logopedycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych
  • Profilaktyki logopedycznej - zajęcia z zakresu stymulacji rozwoju mowy, praca nad opóźnionym rozwojem mowy
  • Terapii wad wymowy.
  • Terapii osób dorosłych - zajęcia z zakresu neurologopedii, zaburzenia na poziomie neurologicznym (afazja, dysartria)
  • Terapii trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia)
  • Konsultacji logopedycznej

Pozwól dziecku na prawidłowy rozwój - jeśli są rzeczy, które cię niepokoją skontaktuj się ze specjalistą !

  • Jeśli mowa Twojego dziecka jest niewyraźna lub w inny sposób zaburzona - nie czekaj !
  • Jeśli Twoje dziecko ma problemy w szkole z pisaniem/czytaniem, wykazuje symptomy dysleksji - skontaktuj się ze specjalistą !
  • Jeśli jesteś uczniem, chcesz swobodnie prezentować swoją wypowiedź przed grupą, wzmocnić swój głos - są techniki, które ci to umożliwią !
  • Dorośli, którzy utracili możliwość mowy z przyczyn chorobowych (na przykład wylew itp.) lub podczas wypadku, mogą pracować nad reedukacją - powrotem komunikacji !